Na naszych budowach rozpoczęła się kolejna edycja SAFETY DAY – ogólnoeuropejskiej akcji organizowanej przez Bouygues Batiment France-Europe. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu wprowadzanie i propagowanie wspólnej polityki w zakresie BHP.

W kwestiach związanych z bezpieczeństwem nie zamierzamy iść na jakiekolwiek kompromisy, ponieważ życie oraz zdrowie naszych pracowników i podwykonawców jest dla nas absolutnym priorytetem. Jesteśmy konsekwentni w działaniu, a nasz cel to ZERO wypadków na naszych budowach. Każdego dnia dążymy do poprawy bezpieczeństwach na naszych budowach, bo wiemy, że nasze codzienne działania przekładają się bezpośrednio na nasze życie i zdrowie.

Wprowadzamy nową, wspólną dla całego Bouygues Batiment France-Europe, politykę BHP. Składają się na nią cztery główne zobowiązania:

Naszym działaniom towarzyszy hasło We Are One, które odnosi się do konieczności współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego w kształtowaniu globalnej kultury BHP w przedsiębiorstwie. Tylko dzięki naszemu zaangażowaniu możemy osiągnąć nasz cel, którym jest zostanie liderem w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Instagram

@foto_karmar