ZDYWERSYFIKOWANA GRUPA PRZEMYSŁOWA

Grupa Bouygues została założona w 1952 roku. Obecnie działa w 90 krajach, gdzie zatrudnia 129 tysięcy osób. Działalność Grupy obejmuje trzy główne sektory – budownictwo, telekomunikację oraz media. Bouygues jest również głównym udziałowcem spółki Alstom, której liczący ponad 90 tysięcy pracowników personel jest obecny w ponad 70 krajach gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie koncentrując się na energetyce, transporcie oraz sieciach przesyłowych. Dzięki stabilnej bazie udziałowców, silnej pozycji rynkowej oraz niezwykle solidnej strukturze finansowej Grupa Bouygues od lat notuje znakomite wyniki finansowe.
www.bouygues.com

 

Obroty

Struktura obrotów

Bougues

Budownictwo

Energetyka i transport

Telekominikacja i media

BOUYGUES CONSTRUCTION – jedna z największych na świecie firm budowlanych:

Od momentu utworzenia w 1952 roku Grupy Bouygues jej podstawową działalność stanowi budownictwo. Odpowiedzialna za ten sektor spółka Bouygues Construction jest jednym ze światowych liderów w branży budowlanej. BYCN działa w ponad 80 krajach, w których zajmuje się projektowaniem, budowaniem oraz zarządzaniem obiektami z zakresu budownictwa, przemysłu i infrastruktury. Dzięki obecności na pięciu kontynentach wiedza i doświadczenie Grupy są uznawane na wszystkich etapach realizacji: od finansowania, przez projektowanie, budowę i eksploatację, aż po usługi serwisowe i konserwacyjne.

Bouygues Contruction koncentruje się na czterech głównych sektorach rynku:

BUDOWNICTWO – obiekty mieszkaniowe, obiekty edukacyjne, szpitale, hotele, obiekty biurowe, obiekty użyteczności publicznej, stadiony, lotniska

ENERGETYKA – sieci energetyczne, oświetlenie uliczne, sieci cyfrowe, inżynieria elektryczna i mechaniczna, HVAC

KONCESJA – zarządzanie infrastrukturą transportową, obiektami sportowymi etc.

INFRASTRUKTURA – drogi i autostrady, linie tramwajowe, metro, infrastruktura portowa oraz kolejowa

W 2017 roku spółka osiągnęła obrót na poziomie 11.7 mld EUR i zatrudniała ponad 47 tysięcy pracowników na pięciu kontynentach.

Grupa Bouygues

11.7

mld EURO Obroty

21.2

mld EURO portfel zamówień

47350

Liczba pracowników

39%

budżetu na badania i rozwój przeznaczone jest na zielone budownictwo

Do pobrania

2017 Shared Innovation – Bouygues Contruction 2017 Shared Innovation – Bouygues SA