Kluczowe dane

Generalny Wykonawca: KARMAR
Inwestor: SYNTHAVERSE
Biuro projektowe: TSE Polska

Powierzchnia całkowita: 3 250 m2

Zakończenie projektu: 2023

O inwestycji

W powstającym budynku znajdą się pomieszczenia czyste o najwyższych klasach czystości, które wymagają użycia specjalistycznego sprzętu oraz zachowania reżimu eksploatacyjnego zarówno na etapie projektowania, jak i budowy, co zostanie potwierdzone pozytywnymi walidacjami i kwalifikacjami DQ, IQ, OQ.

Na potrzeby laboratorium będą montowane generatory wody iniekcyjnej, pary czystej i wody oczyszczonej. Zastosowanie znajdą m.in. BMS, EMS, CMAS, których główną funkcją będzie nadzór utrzymania warunków pracy w pomieszczeniach do testów oraz w części produkcyjnej.