Kluczowe dane

Oddanie do użytku: 2013
Architekci: Arch Magic
Projekt Inwestor: Uniwersytet Warszawski

Parametry obiektu:

kubatura: 101 000 m³
powierzchnia całkowita: 22 400 m²
powierzchnia użytkowa: 18 300 m²

O inwestycji

CeNT I przeznaczone jest dla studentów biologii, chemii, biotechnologii, informatyki i ochrony środowiska. W budynku znajdą się pracownie zajmujące się syntezą i sekwencjonowaniem DNA, produkcją mikromacierzy DNA, a także pracownie, w których studenci będą zapoznawać się z technikami pracy w dziedzinie inżynierii genetycznej mikroorganizmów i roślin, a także proteomiką i metodami analiz DNA dla potrzeb diagnostyki medycznej.

W CeNT I znajdzie się również hala komputerowa oraz zaawansowana technologicznie infrastruktura informatyczna i teleinformatyczna. W obiekcie znalazły się również sale wykładowe i seminaryjne, pomieszczenia dla administracji i obsługi technicznej oraz pomieszczenia socjalne.

Centrum Nowych Technologii UW był projektem realizowanym przez Uniwersytet Warszawski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lata 2007 – 2013.