Kluczowe dane

Generalny Wykonawca: KARMAR
Inwestor: SYNTHAVERSE
Biuro Projektowe: TSE Polska

Powierzchnia całkowita: 2 764 m2

Zakończenie projektu: 2023

O inwestycji

W Centrum Badawczo-Rozwojowym powstanie nowoczesna linia do produkcji immunopresantów i leków onkologicznych.

Projekt jest częścią Centrum Innowacji Biotechnologicznych – Oddziału Onko BCG, gdzie doskonalone będą technologie związane z wakcynologią w profilaktyce gruźlicy (BCG) oraz immunologią w leczeniu nowotworów.