Pandemia COVID-19 postawiła przed nami nowe, nieznane dotąd wyzwania. Kompletnie zmieniła dotychczasowe rutyny organizacji pracy, nasze życie zawodowe i prywatne.

Dla nas wszystkich jest to egzamin z umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych. Każdego dnia udowadniamy, że jesteśmy w stanie wypełniać nasze obowiązki i zobowiązania wobec partnerów biznesowych przy zachowaniu najlepszych możliwych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obecnie wszystkie nasze budowy pracują zgodnie z harmonogramem i dokładamy wszelkich starań, żeby to się nie zmieniło. Dzięki wczesnej analizie sytuacji i podjęciu zdecydowanych działań bardzo szybko zaadaptowaliśmy KARMAR do zmieniających warunków. Dostosowaliśmy procedury BHP do rygorystycznych regulacji wewnętrznych, znacznie wykraczając poza ogólnokrajowe przepisy.

Bezpieczeństwo naszych pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych od zawsze było naszym najważniejszym priorytetem. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez grupę Bouygues Construction. Nasz dział BHP codziennie wdraża zabezpieczenia chroniące przed możliwym zakażeniem i skutkami COVID-19. Wprowadziliśmy w biurze i na wszystkich realizowanych projektach m.in.:

Wszyscy wiemy że specyfika naszej branży uniemożliwia powszechne wprowadzenie zasady #zostańwdomu. Znaczna część naszych pracowników to #zamaskowani. Każdego dnia dbamy, aby realizując różne inwestycje pozostali #bezpieczni.

Instagram

@foto_karmar