SBTi potwierdza cele Bouygues Construction w zakresie emisji redukcji dwutlenku węgla! To ważny etap w realizacji naszej #StrategiaDlaKlimatu!
Redukcja śladu węglowego pochodzącego z działalności budowlanej, zrównoważone budownictwo, ograniczenie wpływu na środowisko naturalne – to cele, określone w Strategii dla Klimatu Grupy Bouyges. Teraz zostały potwierdzone przez Science Based Targets (SBTi) – międzynarodową jednostkę, która zajmuje się oceną oddziaływania firm na środowisko naturalne.

2024 SBTi i Strategia dla Klimatu LinkedIn Nasze zobowiązania i plan działania na rzecz ich realizacji uznane zostały za zgodne z aktualnymi danymi naukowymi, dotyczącymi klimatu. W ten sposób wspieramy realizację celów Porozumienia Paryskiego jako #GrupaBouygyes.

Gratulujemy wszystkim zespołom, które ciężko pracowały, aby uzyskać ten certyfikat. Gratulacje także dla pracowników i partnerów #Bouygues, którzy łączą wysiłki by osiągać cele związane z #ESG!

#Karmar #BouyguesGroup #BouygyesConstruction #ESG #ClimateStrategy #ClimateFairPlay #Decarbonization #SBTi #BY4Climate #ParisAgreement

Instagram

@foto_karmar