Karmar S.A. będzie generalnym wykonawcą projektu polegającym na przebudowie i dostosowaniu do nowych potrzeb laboratorium w budynku A, Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Do zakresu naszych prac należy m.in. przebudowa i wykonanie kwalifikacji pomieszczeń, systemów i instalacji, w tym m.in. azotu i sprężonego powietrza, a także testy odbiorowo-kwalifikacyjne (IQ/OQ) istniejącego laboratorium. Znajduje się ono na parterze budynku A Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Co ciekawe, Karmar S.A. był generalnym wykonawcą budynków A i B kompleksu GPN-T, oddanych do użytku w 2014 r.

Inwestorem jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Gdańsku.

Inwestycja w liczbach:

Gdański Park Naukowo-Technologiczny powstał w 2006 r., kiedy to rozpoczęto adaptację na jego potrzeby Gdańskich Zakładów Graficznych. W kolejnych latach Park był rozbudowywany, a KARMAR S.A. był Generalnym Wykonawcą Budynków A i B kompleksu GPN-T, oddanych do użytku w 2014 roku.

W Parku funkcjonuje wiele firm głównie z branży nowoczesnych technologii, przede wszystkim w dziedzinach biotechnologii, IT oraz energetyki.  Na jego terenie znajdują się też laboratoria, hale produkcyjne i inkubator przedsiębiorczości.

Instagram

@foto_karmar