KARMAR S.A. dołącza do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes.

Jesteśmy dumni, że dzięki działalności prowadzonej w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, możemy wspierać Dziesięć Zasad Global Compact, które dotyczą praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją.

Będąc członkiem Global Compact Network Poland podejmujemy również działania na rzecz realizacji szerszych celów społecznych – 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), wyznaczonych w 2015 przez ONZ.

 

 

 

Instagram

@foto_karmar