Kluczowe dane

Oddanie do użytku: 2014
Architekci: OTS-ip Projekty Zintegrowane
Inwestor: RTCP

Parametry obiektu:

powierzchnia użytkowa: 3 400 m²
liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Sprzęt specjalistyczny:

  • Trzy bunkry na akceleratory wraz z całym zapleczem techniczno-medycznym
  • Dwa tomografy komputerowe z opcją symulacji wirtualnej
  • Pracownia brachyterapii HDR
  • Zespoły pokoi wywiadu medycznego i pokoi badań
  • Pokoje fizyków, dozymetrystów i radiologów
  • Sala zebrań
  • Zaplecze socjalne
  • Dział farmacji szpitalnej
  • Zaplecze techniczne

O inwestycji

Umowa obejmowała wykonanie budynku akceleratorów o energii promieniowania fotonowego od  4MW do 25MW oraz Kliniki Radioterapii wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, wentylacji elektrycznej, gazów medycznych oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie dróg dojazdowych, parkingów, wbudowanej stacji trafo, istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie wod-kan-co i sieci elektrycznej.
Budynek tworzy zwarta bryła o powierzchni użytkowej ok. 3. 400 m² na dwóch kondygnacjach naziemnych i jest połączony z istniejącym budynkiem szpitala za pomocą łącznika na parterze.