Kluczowe dane

Oddanie do użytku: 2014
Architekci: Kuryłowicz & Associates
Projekt Inwestor: Uniwersytet Warszawski

Parametry obiektu:

kubatura: 86 800 m³
powierzchnia całkowita: 27 000 m²
powierzchnia użytkowa: 22 200 m²

O inwestycji

CeNT II jest obiektem dedykowanym Wydziałowi Fizyki UW. Znalazły się w nim pracownie fizyczne i komputerowe oraz laboratoria doświadczalne pozwalające na prowadzenie programów edukacyjno – badawczych w zakresie fizyki i nauk pokrewnych. W budynku znajduje się również biblioteka oraz sale wykładowe.

Centrum Nowych Technologii UW to projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lata 2007 – 2013.