Kluczowe dane

Oddanie do użytku: 2016
Inwestor: Europejski Bank Odnowy i Rozwoju

Parametry obiektu:

waga sarkofagu: 36 000 ton
wymiary: 162 x 257 x 108 m
powierzchnia całkowita: 4 ha
liczba pracowników: 2 200

O inwestycji

Trzydzieści lat po katastrofie nuklearnej w Czarnobylu uszkodzony reaktor został przykryty sarkofagiem umożliwiającym jego demontaż. Projekt realizowany jest przez konsorcjum Novarka – złożone z Bouygues Travaux Publics i Vinci Construction Grand Projects jest wyjątkowy pod wieloma względami.

Składający się z dwóch metalowych konstrukcji o łącznej wadze 25 000 ton łuk ma 162 metry długości i 108 metrów wysokości, a jego rozpiętość to 257 metrów. Taka konstrukcji w całości mogłaby przykryć Stade de France lub Statuę Wolności! Utworzony w ten sposób hangar został zaprojektowany w taki sposób, żeby wytrzymywał temperatury w zakresie od -43°C do +43°C, a także tornado kategorii 3 oraz trzęsienie ziemi rejestrujące VI w skali Mercalliego. Szczowana długość życia konstrukcji to ok. 100 lat.

Realizowany na terenie Ukrainy przez francuskie konsorcjum i finansowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju projekt mógł zostać wykonany dzięki międzynarodowej współpracy. Sam łuk został wyprodukowany we Włoszech. Zewnętrzną powłokę wyprodukowała firma niemiecko-turecka. Wzniesienie łuku powierzono firmie z Holandii. Na miejscu znajdowali się również ukraińscy inżynierowie, włoscy alpiniści oraz Azerowie doświadczeni w pracy na morskich platformach wiertniczych.

Umowa na realizację została podpisana w 2007 roku, ale prace rozpoczęto w 2009. Dwa lata były potrzebne, aby obszar na którym założono łuk zamienić w „czystą strefę”, w której zespoły mogły pracować bez dodatkowej ochrony przed promieniowaniem. Czyszczenie strefy wymagało usunięcia wierzchniej warstwy gleby i zastąpienie jej ogromną betonową tratwą. Usunięto również porozrzucane maszyny i odpady jądrowe. Poziom promieniowania pozostał wysoki jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki reaktora. Na tym obszarze zadania wykonywano zdalnie.