KARMAR S.A. jest członkiem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą największych generalnych wykonawców w Polsce. Ma ona na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. PdBwB realizuje projekty wprowadzające rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie propaguje kulturę bezpieczeństwa, uczy o zagrożeniach płynących z pracy na budowie, a w konsekwencji eliminować ryzyko.

Zjednoczenie wykonawców

Inicjatywa zrzesza największych generalnych wykonawców w Polsce: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota – Engil Central Europe, Polimex – Mostostal, PORR, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud. Planowane jest systematyczne dołączanie kolejnych sygnatariuszy, którzy gotowi są wprowadzić u siebie standardy oraz rozwiązania wypracowane przez Porozumienie.

Struktura organizacji

Przy formowaniu organizacji szefowie przedsiębiorstw stworzyli efektywną strukturę. kluczowe decyzje podejmuje komitet sterujący, składający się z prezesów. Jego prace organizuje prezydent wybierany na dwuletnią kadencję. Spotkania w tym gronie odbywają się raz na kwartał. Cele i założenia realizuje grupa robocza firm, która spotyka się raz w miesiącu. Grupa podzielona jest na zespoły projektowe. Całość koordynuje osoba na stałe pracująca dla Porozumienia.