NASZE PODSTAWOWE WARTOŚCI SĄ W CENTRUM WSZYSTKIEGO CO ROBIMY

W KARMAR wymagania związane z bezpieczeństwem, jakością, środowiskiem oraz etyką w biznesie nie są przemijającą modą. Są one wyrazem głębokiego przekonania i ważną ścieżką naszego rozwoju. Naszą ambicją jest budować ekologiczne obiekty o wysokiej jakości, słuchać zainteresowanych stron i przestrzegać społecznej odpowiedzialności firmy.

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI W:

– Gwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim pracującym przy naszych inwestycjach poprzez ambitne i restrykcyjne podejście do zapobiegania ryzyku;
– Pilnowanie, by nasze zasady etyczne były w pełni respektowane i została zachowana pełna przejrzystość naszych działań;
– Projektowanie obiektów w taki sposób, by ograniczyć oddziaływanie na środowisko, zmniejszając jednocześnie wykorzystywanie zasobów naturalnych i ograniczając ślad węglowy (carbon footprint);
– Wdrażanie wszelkich wymaganych środków przyczyniających się do postępu, czego dowodem są nasze systemy zarządzania jakością (ISO 9001) i bezpieczeństwem (OHSAS 18001) oraz zarządzania środowiskowego (ISO 14001);
– Stałe podnoszenie jakości naszych produktów i usług, a także wydajności naszej organizacji w taki sposób, aby polepszać metody obsługi naszych klientów;

 

 

10 wartości:

  1. Pracownicy są naszą największą wartością
  2. Etyka jest integralną częścią naszych działań
  3. Bezpieczeństwo to nasz cel – zero wypadków na budowach
  4. Zrównoważony Rozwój by zostawić świat lepszym niż go zastaliśmy
  5. Jakość jest kluczem do bycia konkurencyjnym
  6. Innowacyjność wpływa na nasze produkty i jest podporą naszego sukcesu
  7. Odpowiedzialność Społeczna to nasz obowiązek
  8. Wyzwania napędzają nasz rozwój
  9. Szacunek do siebie, do naszych partnerów i do środowiska inspiruje nas każdego dnia
  10. Młode talenty i ich potencjał stanowią podwaliny pod przyszłość naszej firmy