Karmar S.A. wzmacnia swoją odpowiedzialność środowiskową zgodnie z przyjętą Strategią dla Klimatu, obowiązującą w Grupie Bouygues.  Jej celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pochodzącego z naszej działalności, nawet o 40% do 2030 roku! Spółki tworzące Grupę będą sukcesywnie wdrażać różnorodne działania, by ten ambitny cel osiągnąć.

Według szacunków, ślad węglowy, jaki w 2019 r. pozostawiły firmy tworzące Grupę Bouygues, wyniósł 2.9 mln ton CO2. Obliczenia powstały na podstawie badań zakresu 1 i 2 oraz 3A, przedstawionych na załączonej ilustracji.

JAK WSPIERAMY REALIZACJĘ STRATEGII DLA KLIMATU?

Współpracujemy z lokalnymi dostawcami w celu zmniejszenia frachtu i tym samym śladu węglowego, a nasza polityka IT zakłada maksymalne wykorzystanie sprzętu. Prowadzimy przemyślaną gospodarkę odpadami w biurach i na budowach, a także zakładamy zmniejszenie zużycia paliwa wykorzystywanego w transporcie i do pracy maszyn. Dbamy o mniejsze zużycie wody i energii elektrycznej w biurach oraz eko edukację. Pod tym kątem określiliśmy cele i plany działań w zakresie Ochrony Środowiska. Jesteśmy firmą aktywną i zaangażowaną w proekologiczne działania prowadzone także m.in. przez organizację Pracodawcy RP, Koalicję Włącz Czystą Energię dla Polski, a przede wszystkim wspieramy eko-inicjatywny naszych zespołów, realizujących kontrakty. Certyfikat ISO 45001 również zobowiązuje do działań w tym zakresie

Zaangażowanie zespołów i umiejętność wdrażania efektywnych działań to podstawa  realizacji założeń Strategii – lokalnie i globalnie. Wiele wdrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz zrealizowane w ramach całej Grupy projekty pokazują nam, że sukcesywna redukcja śladu węglowego jest możliwa i naszym obowiązkiem jest aktywne i konsekwentne podejmowanie działań w tym zakresie.Joanna Makowiecka-Gatza, Prezes Zarządu KARMAR S.A.

Instagram

@foto_karmar