Centrum Handlowe „Nowa Stacja zostało wyróżnione nagrodą I stopnia w 29-tej edycji konkursu Budowa Roku, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy udziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Budowa Roku jest najbardziej prestiżowym przeglądem osiągnięć polskiego budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego, promującym zarówno projektantów, jak i generalnych wykonawców oraz inwestorów – mówił podczas gali wręczenia nagród Ryszard Trykosko, Przewodniczący PZiTB.

Konkurs corocznie stawia przed uczestnikami wysokie wymagania. Jury bierze pod uwagę m.in. funkcjonalność obiektu, zastosowanie nowoczesnych technologii, wysoką jakość robót, właściwą organizację procesu budowlanego, spełnienie wymagań BHP na budowie, wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz na gospodarkę regionu.

W tegorocznej edycji nagrodzone zostały trzydzieści trzy inwestycje w dziewięciu kategoriach. Do wąskiego grona laureatów, oprócz Centrum Handlowego Nowa Stacja zaliczają się m.in.:

Gratuluję całemu zespołowi zaangażowanemu w realizację tego projektu. Cieszę się ich ciężka praca została doceniona. Tytuł Budowy Roku jest przyznawany przez inżynierów, co jest dodatkowym powodem do dumy – mówił po odebraniu nagrody Marcim Krzeminński, Dyrektor Produkcji i Członek Zarządu KARMAR S.A.

Instagram

@foto_karmar